KRISTIN TINSA SÆTERDAL

Mendable – Klima og miljø i dagens kunstpraksis, Norske Kunsthåndverkeres Temautstilling 2020

Proud to be part of this exhibition at House og Foundation i Moss. I am participating with the work Space Debris.

Tittelen M E N D A B L E (able to be mended) viser til at noe er mulig å reparere, både som en manuell handling, men også som reparasjon av en relasjon eller forbedring av en tilstand. Kunstnerne i utstillingen uttrykker en uro for klimasituasjonen, og søker gjennom arbeidet sitt relevante måter å reflektere rundt dette. De leter på ulike vis etter uttrykk, metoder og forslag som kan hjelpe oss til å få en dypere forståelse og innsikt. I dette ligger det et håp om at det er mulig å gjøre noe med situasjonen, at det er mulig å reparere det som ødelegges, og at det er mulig å endre og forbedre vår måte å leve i verden på. 

Utstillingsperiode 29.8 – 11.10 // Kl. 11.00 – 16.00 tirs – søn
Norske Kunsthåndverkeres temautstilling arrangeres årlig, i en ny region hvert år og det er de ulike regionene under Norske Kunsthåndverkere som velger sitt tema. I 2020 er det region Norske Kunsthåndverkere Viken(NK Viken) som er arrangør, og utstillingsprosjektet M E N D A B L E er en samproduksjon mellom Norske Kunsthåndverkere Viken, House of Foundation i Moss(visningssted) og Norske Kunsthåndverkere sentralt.
Disse kunstnerne deltar med verk:
KRISTINA D. AAS // ANJA BORGERSRUD// LINNÉA BLAKÉUS CALDER // GABRIELLA GÖRANSSON // ANITA HANCH HANSEN// ERIKA HENRIKSSON // CECILIE HAALAND// THOMAS IVERSEN // LINDA JANSSON LOTHE// GERD WEVLING MATRE // ELINE MEDBØE // RUTA PAKARKLYTE // KARINA NØKLEBY PRESTTUN // TORIL REDALEN // ERIKA REED // KRISTIN SÆTERDAL