Kunstkonsulent KORO

Ved siden av kunstnerisk virksomhet påtar jeg meg oppdrag som kunstkonsulent, kunstfaglig prosjektleder eller kurator. Jeg legger vekt på å sette kunstprosjektene i sammenheng med stedets egenart og funksjon, og å utvikle et gjennomarbeidet kuratorisk grep. Oppdragene er ulike, men det er alltid en stor glede å finne gode løsninger sammen med de andre involverte i beslutningsprosessen. Gøy er det også å følge kunstnernes prosesser på nært hold og hvordan de løser oppgaven på nyskapende og spennende måter!

Nytt ordførerkjede til Moss Kommune

Adresse: Moss kommune

Kunstprosjekter: Moss og Rygge kommune slås sammen fra 2020 og i den forbindelse skal det bestilles et nytt ordførerkjede:  Kunsthåndverker Camilla Luihn, har blitt engasjert til oppdraget.

Ferdigstilt: Desember 2019

Oppdragsgiver: Nye Moss kommune

Kunst til Ryen Helsehus

Adresse: Solfjellshøgda 23, Oslo

Kunstprosjekter: Direkteoppdrag, til Kiyoshi Yamamoto, Kunst til seremonirom. Konkurranse om to relaterte kunstprosjekter, avgjøres i april 2019.

Ferdigstilles: 2020

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Kunst til Norsk Helsenett, ny avdeling

Adresse: Verkstedveien 3, Oslo

Kunstprosjekter: Innkjøp av kunst fra Torunn Sjelland, Ingerborg Stana, Egil Røed, Ellen Karin Mæhlum, Kiyoshi Yamamoto, Mona Orstad Hansen, Johannes Borchrevink Hansen, Anne Rolfsen, Annette Kierulf, Tore Aarholt, Egil Røed, Susanne K. Mader, Marthe K. Kampen, Bjørn Kowalski Hansen, Henrik Placht. Bildet viser “Basseng” av Torunn Sjelland.

Ferdigstilt: Juni 2019

Oppdragsgiver: Norsk Helsenett

Ydalir skole og barnehage skole

Adresse:

Kunstprosjekter: Oppstart mai 2018. Kunstnere: Marius Dahl og Jan Christensen

Ferdigstilt: planlagt ferdig høst 2019

Oppdragsgiver: Elverum kommune

Lillemoen skole

Adresse: Skolegutua, 2415 Heradsbygd

Kunstprosjekter: Oppstart april 2018. Kunstnere: Marthe Karen Kampen og Johannes Borchrevink Hansen

Ferdigstilt: høst 2018

Oppdragsgiver: Elverum kommune

Labo Helse og Omsorgssenter

Adresse:

Kunstprosjekt: kunstplanen ferdigstilt november  2017, oppstart prosjektet og konkurranse januar 2018. Les kunstplanen her 

Ferdigstilles: januar 2020

Oppdragsgiver: Østre Toten kommune

Innkjøp av kunst til Norske Helsenett

Adresse: Verksveien 1, 0277 Oslo

Kunstprosjekt: Oppdraget var å kjøpe inn kunst til Norsk Helsenetts lokaler i Oslo og montere kunstverkene på vegg. Tilsammen er det innkjøpt 13 verk av Harald Fenn, Matias Härenstam, Marianne Heske, Ståle Blæsterdalen, Randi Annie Strand,Anders Hoff, Ingunn Fyllingen, Terje Risberg, Annette Kierulf Anne Kristin Hagesæther.

Kunst på arbeidsplassen skal være enkel og behagelig, gjerne gi god stemning ved delikate farger og ikke være forstyrrende. Ved pauserom har jeg valgt noen verk som har humor og vekker tanker om fritid og natur. Ellers er det endel abstrakte verk som kan inspirere ved å ha en passe blanding av orden og uorden.

Ferdigstilt: September 2017

Oppdragsgiver: Norsk Helsenett

Helsevakt Trondheim

Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Trondheim

Kunstprosjekter: Det ble invitert til åpen prekvalifisering. Det ble gjennomført konkurranse om kunst til vegg i 7 etasjer, Kiyoshi Yamamotos prosjekt ble valgt for gjennomføring. Hans Martin Øien fikk direkteoppdrag på skulpturer ved inngangspartiet. Prosjektene er under utførelse. Det skal kjøpes inn kunst av Torunn Sjelland, Espen Tollefsen og flere.

Ferdigstilt: Sommer 2018

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Oppdrag sammen med Ingun Myrstad og Katarina Marthinsen

Wall Painting Rett-Vrang, by Katrine Giæver

Kierulfs gate bo- og aktivitetssenter, Lillestrøm

Adresse: Kjerulfs gate 36B, 2000 Lillestrøm

Kunstprosjekt: Stefan Kristiansen og Katrine Giæver er invitert til oppdrag. Les kunstplanen her.

Ferdigstilt: Vår 2018

Oppdragsgiver: Skedsmo kommune

Østsiden sykehjem

Adresse: Borgarveien 1, 1633 Gamle Fredrikstad

Kunstprosjekter: Det ble invitert til åpen prekvalifisering. Tre kunstnere ble engasjert til direkte oppdrag: Small talk av Hanne Heuch, glasskunst i foaje og seremonirom, Byggesett av Stefan Christiansen til vegg i storstuen og Maria Rodrigues til relasjonelt prosjekt med brukere som resulterte i broderte verk til dagsenteret.

I tillegg ble det kuratert og innkjøpt kunst fra Andreas Glad, Minna Lappalainen, Thorbjørn Sørensen, Bente Vold Klausen, Inger Johanne Nygren, Kristine Fornes og Vegge & Kolsrud til oppholdsrommene i alle avdelingene.

Ferdigstilt: 2015

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Oppdrag sammen med Hege Liseth.

Vestsiden sykehjem

Adresse: Grønstens gate 18, Porsgrunn

Kunstprosjekter: Stine Gonsholt og Tuva Gonsholt fikk oppdrag å lage kunst ved inngangspartiet både ute og inne. Bildet viser prosjektet lysgress som er glass med lyskilde inni. NB! det skal beplantes rundt disse. Tone Dalen fikk i oppdrag å lage montasjer med porselen fra Thorsensamlingen til spiserommene i de ulike boavdelingene. Det skal kjøpes inn kunst til avdelingene.

Ferdigstilt: September 2017

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune

Samlet oppdrag for 2SP, to sykehjem Porsgrunn, sammen med Line Helen Danielsen

Skulptur på Mule sykehjem av Mari Røysamb og Ole Rosén
Skulptur av Mari Røysamb og Ole Rosén

Mule sykehjem

Adresse: Mule 10, 3944 Porsgrunn

Kunstprosjekt: Det ble gjennomført åpen prekvalifisering. To kunstnere ble invitert til å levere skisseforslag og Mari Røysamb/Ola Rosén fikk oppdraget. Innkjøp av kunst til avdelingene fra Galleri Osebro.

Ferdigstilt: september 2017

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune

Samlet oppdrag for 2SP, to sykehjem Porsgrunn, sammen med Line Helen Danielsen

Malvik videregående skole

Adresse: Elvdalsvn 2, 7560 Vikhammer, Malvik kommune

Kunstprosjekter: Brainstorming, to skulpturer av Piotr Nowak og Kristine Roald Sandøy.

Beskrivelse: Det ble avholdt konkurranse med fire deltagere. Vinnerprosjektet Brainstorming består av to skulpturer. I det indre gårdsrommet er en figurativ hjerne i keramikk plassert, den er brent i ett stykke og måler ca. 2 x 2 x 3 meter. Glasuren er lys, krakkelert og med svake rosa sjatteringer. Skulpturen gjør et mørkt gårdsrom til et spennende sted, og hjernen kan ses fra kantine og grupperom. Den andre skulpturen foran skolebygningen viser innsiden av hjernen. Den er 3,5 meter høy. Formen er basert på geometrien fra pentagonen og den har 5 fargede kuler. Skulpturen er utført i sveisede stålrør. Om kvelden eller i mørket er den opplyst av led-lys.

Ferdigstilt: 2016

Oppdragsgiver: Sør Trøndelag fylkeskommune.

Nord-Østerdal videregående skole og tannklinikk

Adresse: Fedraheimveien 1, 2500 Tynset

Kunstprosjekter: Det ble avholdt tre konkurranser med tre deltagere i hver. Vinnerne ble The Glomma av Izabela Zolcinska, Flygare Thomas Nordstrøm/Annika Ohlsson. Oppdraget i trapperommene og kantina ble delt mellom Katrine Giæver (tre trapperom) og Per Formo (1 trapperom og kantinevegg)

Beskrivelse: The Glomma av Izabela Zolcinska er vannskåret rød plexi, i form av Glommas ulike vannveier. Verket henger over ”Tun-taket” som en himling, og danner et mer intimt rom i det store atriet. Tuntaket er et sosialt vrimlerom for elevene. Flygare er to skulpturelle vesener som titter inn i kantina. De er store, nesten 10 meter høye og med sitt røde lys på kveldstid er de synlige i hele dalen. Katrine Giæver har malt abstrakte veggmalerier i tre av trappegangene med inspirasjon fra årstider. Per Formo har jobbet med primærfarger og sirkelslag i ulike størrelser og laget komposisjoner basert på disse parameterene.

I tillegg ble det kjøpt inn kunst av Helga Storbekken, Bjørg Gransletten, Hanne Øverland og Astrid Grue.

Ferdigstilt: 2014

Oppdragsgiver: Hedmark Fylkeskommune

Oppdrag sammen med Grete Marstein

Øvre Jakobsli barnehage

Adresse: Carl Lønseths veg 2, Trondheim

Kunstprosjekt: Pinus Pixel og Becoming Rooted in this Place + tre tegninger av Tore Reisch

Beskrivelse: Skulpturen Pinus Pixel er plassert ved hovedadkomsten til barnehagen. Den skal være et kjennemerke og skape identitet i området hvor det foregår stor byggeaktivitet og store endringer fra jordbruksområdet til forstadsbebyggelse. Skulpturen er utført i bemalt malmfuru. Inne i trapperommet står Becoming Rooted in this Place. Utført i treverk med utskårne pixler og en naturtro motorsag. 

Ferdigstilt: 2014

Oppdragsgiver: Trondheim kommune.

Rådhuskvartalet i Kristiansand

Adresse: Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand

Kunstprosjekter: Det ble avholdt to konkurranser. En åpen idékonkurranse hvor Pekka Stokke fikk oppdraget om lyskunst i Branntårnet. Lukket konkurranse med fire inviterte om kunst til trapperommet hvor Rundtforbi/oppigjennom av Jan Freuchen ble gjennomført. Dette verket består av utallige fotos fra Kristiansands historie som er trykket rett på veggen med silketrykkteknikk. Bildene danner en billedtråd som slynger seg opp trapperommet og ender på en stor vegg. Grethe Sørensen og Bo Hovgaard fikk direkteoppdrag og utførte Citylights Kristiansand til fondveggen i atriet. Verket består av et stort tekstilverk med motiv fra Kristiansands skyline og belysning om natten. Verket inkluderer også et videoarbeid.

Ferdigstilt:

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Oppnevnt av KORO som konsulent 2, sammen med Harald Fenn konsulent 1

Barneslottet barnehage

Adresse: Barneslottet barnehage, Dr. Dedichens 26, 0675 Oslo

Kunstprosjekt: Dråpen, av Hanne Tyrmi.

Beskrivelse: Skulptur i uterommet ved barnehagen. Plassert i den gamle parken til Dr. Dedichens asyl. Dråpen er plassert der den gamle fontenen sto, i midten av en sirkel av store trær. Fundamentet til fontenen er synlig rundt skulpturen. Skulpturen er utført i rustfritt stål.

Ferdigstilt: 2013

Oppdragsgiver: Oslo kommune.