KRISTIN TINSA SÆTERDAL

Kunstfaglig prosjektleder - rådgiver - KORO

 Jeg påtar jeg meg oppdrag som kurator for kunst i offentlige rom. Oppdragene kalles også kunstfaglig prosjektleder, kunstfaglig rådgiver eller kunstkonsulent.  De siste årene har jeg gjort oppdrag for ulike fylkeskommuner og kommuner rundt i landet. Jeg legger vekt på å  utvikle et gjennomarbeidet kuratorisk grep tilpasset brukere og stedets egenart. Oppdragene er ulike, men det er alltid en stor glede å finne gode løsninger sammen med de andre involverte i beslutningsprosessen. Jeg legger vekt på høy kunstnerisk kvalitet og følger kunstnerne og kunstprosjektene på nært hold gjennom innovasjon og produksjon.

Hovseter ungdomsskole

Adresse: Sørkedalsveien 150, 0754 Oslo

Kunstprosjekter: Les kunstplanen her.

Oppstart: Våren 2023

Ferdigstilles: 2024

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Fem kunstprosjekter er under utførelse i 2024:
Tre direkteoppdrag om kunst :
Esther Maria Bjørneboes verk Det skinner igjennom (Bildet) er en stor veggmural til Caféen i nybygget. På veggene i sittenisjene i Torget hvor gangbroen fra nybygget kommer inn i skolebygget, fem tekstile verk med tema idrett og følelser av Tobias Danielson. Inne i Biblioteket kommer glasskunst hengende fra taket av Vidar Koksvik og Kari Håkonsen. Høsten 2023 ble det avholdt to konkurranser. Kunst til Skoleparken ble vunnet av Morten Jensen Vågen som skal utføre det skulpturelle verket Samfunnstøtter.
Kunst til Aulaen ble vunnet av Elise Storsveen og blir en stor tekstilfrise i hele aulaens lengde.

Lillehammer brannstasjon

Adresse: Industrigata 33, 2615 Lillehammer

Kunstprosjekter: Det er bestilt Fotokunstprosjekt fra Signe Marie Andersen og Gatekunst av Lans Undli alias Pay2. Link til kunstplan her.

Ferdigstilles: November 2022.

Oppdragsgiver: Lillehammer  kommune

Kunstprosjektet består av 6 større fotografier plassert i fellesrommene på brannstasjonen. Andersen jobbet stedsspesifikt med iscenesettelse av brannkonstabler og feiere. Hun bodde på stasjonen over flere dager. Et mål med kunsten var å lage bilder som treffer brukerne, som har brannstasjonen som sitt andre hjem.
Andersen har brukt gjenkjennelige steder og redskaper som hun har dramatisert på en surrealistisk og annerledes måte. Et av målene var å skape undring, refleksjon og samtaler og også humor inn i en yrkeshverdag som ofte er preget av alvorlige hendelser.

Lars Undli, alias Pay2 leverte et stort spraymalt grafittikunst på veggen i vognhallen.

Ringsaker videregående skole

Adresse: Skolevegen 16, 2383 Brumunddal

Kunstprosjekter: Les kunstplanen her.

Vekst av Linda Bakke, har tatt utgangspunkt i skolens motto: Respekt-vekst-samhold. Tre solsikkespirer i ulike utviklingsstadier symboliserer både elevenes og de tre årene de går på skolen. Skulpturene i polert rustfritt stål fungerer som speil og tar opp i seg omgivelsene. Plasseringen foran hovedinngangen er tilpasset skolebyggets arkitektur. Det ble avholdt konkurranse om oppdraget 

…Trojaner? av Laila Kongevold og Stefan Christiansen. Kunstverket er inspirert av myten om den Trojanske trehesten med de skjulte krigerne som ble lurt inn i borggården i oldtidsbyen Troja i Lilleasia. En Trojaner brukes i dag som samlebetegnelse på skadevare og datavirus innen IT. Kretskortene er den fysiske manifestasjonen av datakraft. Skulpturene er forstørrelser av elekrokomponenter laget i teknisk porselen, rustfritt stål, bronse, aluminium og stein. Amfiet med plattformene er bygget i malmfuru. Materialbruk og proposjoner i borggården kunstnerne assosiasjoner til hvordan virtuelle verdener i dataspill er bygget opp, og da særlig arenaaktige rom i actionspill. Kunstnerne vil også sette fokus på hvor sårbar vår sivilisasjon er i forhold til et virusangrep. Hvis man setter de fire plattformene verket består av sammen til én bit danner de skolens grunnplan. 

Glitch: Tine Aamodt har malt to store veggmalerier i fellesarealene på skolen. Glitch er betegnelsen på en forskyvning eller feil i et system. Det kan være en liten feil i programvare, eller en film som plutselig pikseleres. Bilder fra skolen og skolens omgivelser er satt sammen, forskjøvet og abstrahert slik at de ulike stedene, ute og inne, figur og tomrom glir over i hverandre og danner en ny orden med ulike forskyvninger. Aamodt har projisert bildene på veggen, maskert med tape, og deretter malt direkte på veggene. 

Ferdigstilt: September 2022.

Oppdragsgiver: Innlandet fylkeskommune

Moss kommunes nye ordførerkjede kunstner: Camilla Luihn

Nytt ordførerkjede til Moss Kommune

Adresse: Moss kommune

Kunstprosjekter: Moss og Rygge kommune slås sammen fra 2020 og i den forbindelse skal det bestilles et nytt ordførerkjede:   Camilla Luihn, har utført oppdraget i sølv og emalje.

Ferdigstilt: Desember 2019

Oppdragsgiver: Moss kommune

Kunst til Ryen Helsehus

Adresse: Solfjellshøgda 23, Oslo

Kunstprosjekter: Direkteoppdrag, til Kiyoshi Yamamoto, Kunst til seremonirom. Konkurranse om to relaterte kunstprosjekter ble vunnet av May Bente Aronsen og Anders Lian, med prosjektet Akantus. Verket er en komposisjon av elementer fra knivslire i treskurd laget av Syver Jotunsom og består av Orange Akantus (ute) og Gul Akantus (Inne)

Ferdigstilt: 2020

Oppdragsgiver: Oslo kommune, kulturetaten

Kunst til Norsk Helsenett, ny avdeling

Adresse: Verkstedveien 3, Oslo

Kunstprosjekter: Innkjøp av kunst fra Torunn Sjelland, Ingerborg Stana, Egil Røed, Ellen Karin Mæhlum, Kiyoshi Yamamoto, Mona Orstad Hansen, Johannes Borchrevink Hansen, Anne Rolfsen, Annette Kierulf, Tore Aarholt, Egil Røed, Susanne K. Mader, Marthe K. Kampen, Bjørn Kowalski Hansen, Henrik Placht. Bildet viser “Basseng” av Torunn Sjelland.

Ferdigstilt: Juni 2019

Oppdragsgiver: Norsk Helsenett

streif kunstprosjekt til Ydalir skole
kunstprosjekt til Ydalir barnehage

Ydalir skole og barnehage

Adresse: Granittgata 4, 2413 Elverum, og Damtjernvegen 39, 2409 Elverum

Kunstnere: Marius Dahl og Jan Christensen Kunstverket Streif ved Ydalir skole er et materialbasert maleri. Verket er et abstrakt, geometrisk relieff av linjer og former som møtes og overlapper. Komposisjonen leder øyet opp mot den høye himlingen og følger retningen av trappen til andre etasje. Verket er bygget opp av en rekke paneler av varierende størrelse. Komposisjonen strekker seg fra et panel til det neste, og fyller ut den store flaten i atriet. Det er med på å definere rommet og tilfører nerve og energi. Denne delen av skolebygget er en gjennomfartsåre, som benyttes av elever, lærere og besøkende. Flatene er bygget opp av kryssfinér og Valchromat i varierende tykkelser. Dette gir en relieffeffekt som forsterker den lagvise komposisjonen. Dette virkemiddelet gir et skyggespill i den taktile overflaten. Verket fungerer således som et stort bilde med en subtil detaljering.

Kunstverket Hamløper til Ydalir barnehage er en abstrakt, geometrisk skulptur som henger fra taket. Den består av former som møtes og overlapper i en leken konstellasjon. Skulpturens dynamiske form aktiviserer rommet i høyden og folder seg ut og bretter seg sammen avhengig av betraktningsvinkel. Formspråket har referanser til modernistisk skulptur og benytter samtidig prinsippene fra byggesett og modulbaserte leker i selve sammensettingen. Flatene av malt kryssfinér forbindes av integrerte støtteelementer i andre farger, noe som beriker skulpturen visuelt.

Ferdigstilt: høst 2019

Oppdragsgiver: Elverum kommune

Lillemoen skole

Adresse: Skolegutua, 2415 Heradsbygd

Kunstprosjekter: Oppstart april 2018. Kunstnere: Marthe Karen Kampen og Johannes Borchrevink Hansen

Ferdigstilt: høst 2018

Oppdragsgiver: Elverum kommune

Labo Helse og Omsorgssenter

Adresse: Slettavegen 54, 2850 Lena 

Kunstprosjekt: Det har blitt utført syv kunstprosjekter til Labo, og det blir laget en formidlingsfilm som vil bli tilgjengelig på nett mars 2020. Kunstnerne er: Millie Behrens, Sara Korshøj Christensen, Liv Blåvarp og Tore Gimle, Ebba Bring, Henning Olav Espedal, Ann Kristin Aas, Gunn Harbitz.

Tittelen på Millie Behrens kunstverk er «Tidevann». Det fyller hele veggen ved hovedinngangen. Arbeidet består av flater i aluminium, messing og marmor, formet som grupper eller enkeltstående ovaler. Komposisjonene er montert på veggen i forskjellige høyder og avstand fra veggen, for å danne luft og svev i utrykket.

Sara Korshøj  Christensen har laget tre verk til korridoren ved Rus og Psykiatri. Still Standing B og Bumpy Systems B er plexiglassmontere og verket Consolidate består av 12 utskårete figurer malt med gullmaling. Kunstnerens intensjon er å lage lekende og positive verk som har en alvorlig undertone. 

Kunstnerne Liv Blåvarp og Tore Gimle har utført to verk i hovedtrappen. Verket Munn er utført i norsk osp. Strukturen som beskriver en munn har en flettet karakter og fremstår som et symmetrisk ornament satt sammen av hundre vertikale elementer. Verket Rytmer er en integrert trestruktur utført i norsk furu. Arbeidet refererer til folkekunst og tradisjonell ornamentering men har et samtidig uttrykk. Elementene er utarbeidet ved hjelp av tradisjonelle treskjærer verktøy. Kunstnerne ønsker at verket skal kunne leses både med øynene og med hendene.

Ebba Bring sitt verk Utsyn er integrert i fondveggen i Seremonirommet. Verket er inspirert av landskapet på Østre Toten og trær som symbol på opphav, tilblivelse og liv. Glassmosaikk, Tesserae er et svært gammelt håndverk som tar lang tid å utføre. Kunstneren tilpasser møysommelig hver lille bit av gjennomfarget veneziansk glass og setter den inn i bildet.

Henning Olav Espedal vant konkurransen om skulpturer til uterommet. Han har utført to skulpturer, den ene Krets, står på plassen foran hovedinngangen og er montert uten sokkel slik at man kan gå gjennom skulpturen som en portal. Den andre skulpturen Krets, liten er en liten versjon av krets og er plassert på sokkel ved inngangen til Seremonirommet.

Forundringskabiettene 1-5 av Ann Kristin Aas er plassert i nisjer i korridorene hvor det også er sittemulighet og utsyn til hagen. De skal være samtalestartere og utgangspunkt for erindring og refleksjon. Forundringskabinettene består av gjenbrukte møbler og gjenstander som er montert sammen med belysning og andre effekter til et komplekst og innholdsrikt kunstverk. Skuffene kan åpnes og tittes ned i og byr på rike sanseopplevelser

Skulpturen “Karet” av Gunn Harbitz er hugget ut i mørk grønnaktig syenitt. Intensjonen med “Karet” er å tilføre stein og vann i sansehagen. Karet ferdigstilles til våren 2020

Ferdigstilt: januar 2020

Oppdragsgiver: Østre Toten kommune

Innkjøp av kunst til Norske Helsenett

Adresse: Verksveien 1, 0277 Oslo

Kunstprosjekt: Oppdraget var å kjøpe inn kunst til Norsk Helsenetts lokaler i Oslo og montere kunstverkene på vegg. Tilsammen er det innkjøpt 13 verk av Harald Fenn, Matias Härenstam, Marianne Heske, Ståle Blæsterdalen, Randi Annie Strand,Anders Hoff, Ingunn Fyllingen, Terje Risberg, Annette Kierulf Anne Kristin Hagesæther.

Kunst på arbeidsplassen skal være enkel og behagelig, gjerne gi god stemning ved delikate farger og ikke være forstyrrende. Ved pauserom har jeg valgt noen verk som har humor og vekker tanker om fritid og natur. Ellers er det endel abstrakte verk som kan inspirere ved å ha en passe blanding av orden og uorden.

Ferdigstilt: September 2017

Oppdragsgiver: Norsk Helsenett

Hans MartinØyen Helsevakta i Trondheim
Yamamoto kunst til Helsevakta i Trondheim

Helsevakt Trondheim

Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Trondheim

Kunstprosjekter: Det ble invitert til åpen prekvalifisering. Det ble gjennomført konkurranse om kunst til vegg i 7 etasjer, Kiyoshi Yamamotos prosjekt ble valgt for gjennomføring. Hans Martin Øien fikk direkteoppdrag på skulpturer ved inngangspartiet. Prosjektene er under utførelse. Det skal kjøpes inn kunst av Torunn Sjelland, Espen Tollefsen og flere.

Ferdigstilt: Sommer 2018

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Oppdrag sammen med Ingun Myrstad og Katarina Marthinsen

Wall Painting Rett-Vrang, by Katrine Giæver

Kierulfs gate bo- og aktivitetssenter, Lillestrøm

Adresse: Kjerulfs gate 36B, 2000 Lillestrøm

Kunstprosjekt: Stefan Christiansen og Katrine Giæver har utført oppdrag. Les kunstplanen her.

Ferdigstilt: Vår 2018

Oppdragsgiver: Skedsmo kommune

Østsiden sykehjem

Adresse: Borgarveien 1, 1633 Gamle Fredrikstad

Kunstprosjekter: Det ble invitert til åpen prekvalifisering. Tre kunstnere ble engasjert til direkte oppdrag: Small talk av Hanne Heuch, glasskunst i foaje og seremonirom, Byggesett av Stefan Christiansen til vegg i storstuen og Maria Rodrigues til relasjonelt prosjekt med brukere som resulterte i broderte verk til dagsenteret.

I tillegg ble det kuratert og innkjøpt kunst fra Andreas Glad, Minna Lappalainen, Thorbjørn Sørensen, Bente Vold Klausen, Inger Johanne Nygren, Kristine Fornes og Vegge & Kolsrud til oppholdsrommene i alle avdelingene.

Ferdigstilt: 2015

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Oppdrag sammen med Hege Liseth.

Vestsiden sykehjem

Adresse: Grønstens gate 18, Porsgrunn

Kunstprosjekter: Stine Gonsholt og Tuva Gonsholt fikk oppdrag å lage kunst ved inngangspartiet både ute og inne. Bildet viser prosjektet lysgress som er glass med lyskilde inni. NB! det skal beplantes rundt disse. Tone Dalen fikk i oppdrag å lage montasjer med porselen fra Thorsensamlingen til spiserommene i de ulike boavdelingene. Det skal kjøpes inn kunst til avdelingene.

Ferdigstilt: September 2017

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune

Samlet oppdrag for 2SP, to sykehjem Porsgrunn, sammen med Line Helen Danielsen

Skulptur på Mule sykehjem av Mari Røysamb og Ole Rosén
Skulptur av Mari Røysamb og Ole Rosén

Mule sykehjem

Adresse: Mule 10, 3944 Porsgrunn

Kunstprosjekt: Det ble gjennomført åpen prekvalifisering. To kunstnere ble invitert til å levere skisseforslag og Mari Røysamb/Ola Rosén fikk oppdraget. Innkjøp av kunst til avdelingene fra Galleri Osebro.

Ferdigstilt: september 2017

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune

Samlet oppdrag for 2SP, to sykehjem Porsgrunn, sammen med Line Helen Danielsen

Malvik videregående skole

Adresse: Elvdalsvn 2, 7560 Vikhammer, Malvik kommune

Kunstprosjekter: Brainstorming, to skulpturer av Piotr Nowak og Kristine Roald Sandøy.

Beskrivelse: Det ble avholdt konkurranse med fire deltagere. Vinnerprosjektet Brainstorming består av to skulpturer. I det indre gårdsrommet er en figurativ hjerne i keramikk plassert, den er brent i ett stykke og måler ca. 2 x 2 x 3 meter. Glasuren er lys, krakkelert og med svake rosa sjatteringer. Skulpturen gjør et mørkt gårdsrom til et spennende sted, og hjernen kan ses fra kantine og grupperom. Den andre skulpturen foran skolebygningen viser innsiden av hjernen. Den er 3,5 meter høy. Formen er basert på geometrien fra pentagonen og den har 5 fargede kuler. Skulpturen er utført i sveisede stålrør. Om kvelden eller i mørket er den opplyst av led-lys.

Ferdigstilt: 2016

Oppdragsgiver: Sør Trøndelag fylkeskommune.

Nord-Østerdal videregående skole og tannklinikk

Adresse: Fedraheimveien 1, 2500 Tynset

Kunstprosjekter: Det ble avholdt tre konkurranser med tre deltagere i hver. Vinnerne ble The Glomma av Izabela Zolcinska, Flygare Thomas Nordstrøm/Annika Ohlsson. Oppdraget i trapperommene og kantina ble delt mellom Katrine Giæver (tre trapperom) og Per Formo (1 trapperom og kantinevegg)

Beskrivelse: The Glomma av Izabela Zolcinska er vannskåret rød plexi, i form av Glommas ulike vannveier. Verket henger over ”Tun-taket” som en himling, og danner et mer intimt rom i det store atriet. Tuntaket er et sosialt vrimlerom for elevene. Flygare er to skulpturelle vesener som titter inn i kantina. De er store, nesten 10 meter høye og med sitt røde lys på kveldstid er de synlige i hele dalen. Katrine Giæver har malt abstrakte veggmalerier i tre av trappegangene med inspirasjon fra årstider. Per Formo har jobbet med primærfarger og sirkelslag i ulike størrelser og laget komposisjoner basert på disse parameterene.

I tillegg ble det kjøpt inn kunst av Helga Storbekken, Bjørg Gransletten, Hanne Øverland og Astrid Grue.

Ferdigstilt: 2014

Oppdragsgiver: Hedmark Fylkeskommune

Oppdrag sammen med Grete Marstein

Øvre Jakobsli barnehage

Adresse: Carl Lønseths veg 2, Trondheim

Kunstprosjekt: Pinus Pixel og Becoming Rooted in this Place + tre tegninger av Tore Reisch

Beskrivelse: Skulpturen Pinus Pixel er plassert ved hovedadkomsten til barnehagen. Den skal være et kjennemerke og skape identitet i området hvor det foregår stor byggeaktivitet og store endringer fra jordbruksområdet til forstadsbebyggelse. Skulpturen er utført i bemalt malmfuru. Inne i trapperommet står Becoming Rooted in this Place. Utført i treverk med utskårne pixler og en naturtro motorsag. 

Ferdigstilt: 2014

Oppdragsgiver: Trondheim kommune.

Rådhuskvartalet i Kristiansand

Adresse: Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand

Kunstprosjekter: Det ble avholdt to konkurranser. En åpen idékonkurranse hvor Pekka Stokke fikk oppdraget om lyskunst i Branntårnet. Lukket konkurranse med fire inviterte om kunst til trapperommet hvor Rundtforbi/oppigjennom av Jan Freuchen ble gjennomført. Dette verket består av utallige fotos fra Kristiansands historie som er trykket rett på veggen med silketrykkteknikk. Bildene danner en billedtråd som slynger seg opp trapperommet og ender på en stor vegg. Grethe Sørensen og Bo Hovgaard fikk direkteoppdrag og utførte Citylights Kristiansand til fondveggen i atriet. Verket består av et stort tekstilverk med motiv fra Kristiansands skyline og belysning om natten. Verket inkluderer også et videoarbeid.

Ferdigstilt:

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Oppnevnt av KORO som konsulent 2, sammen med Harald Fenn konsulent 1

Barneslottet barnehage

Adresse: Barneslottet barnehage, Dr. Dedichens 26, 0675 Oslo

Kunstprosjekt: Dråpen, av Hanne Tyrmi.

Beskrivelse: Skulptur i uterommet ved barnehagen. Plassert i den gamle parken til Dr. Dedichens asyl. Dråpen er plassert der den gamle fontenen sto, i midten av en sirkel av store trær. Fundamentet til fontenen er synlig rundt skulpturen. Skulpturen er utført i rustfritt stål.

Ferdigstilt: 2013

Oppdragsgiver: Oslo kommune.